Geology-engineering integration development direction of Sinopec
SUN Huanquan,ZHOU Dehua,ZHAO Peirong,LI Wangpeng,FENG Dongjun,GAO Bo
Reservoir Evaluation and Development . 2021, (3): 269 -280 .  DOI: 10.13809/j.cnki.cn32-1825/te.2021.03.001